O nas

Fundacja Gszarim została oficjalnie zarejestrowana w 2017 roku. Dzięki niej chcemy zmieniać świat na lepsze i uczynić go miejscem, w którym pamięć o przeszłości wychodzi na przeciw działaniom wpływającym na naszą przyszłość. Zadaniem Fundacji jest budowanie mostów, przezwyciężanie stereotypów, upamiętnienie polsko-żydowskiej historii oraz dbanie o rozwój społeczności żydowskiej w Polsce.
Go to Jewish.pl

Jewish.pl

Portal społeczności żydowskiej prowadzony dla polskich Żydów i osób interesujących się żydowską kulturą i historią. Portal prowadzony przez członków społeczności żydowskiej i profesjonalnych dziennikarzy.

Go to Aktywni Obywatele

Aktywni Obywatele

Artykuły na portalu Jewish.pl, które powstały w ramach programu Aktywni Obywatele. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Go to Sokołów Podlaski

Sokołów Podlaski

Od kilku lat zajmujemy się upamiętnianiem żydowskiej społeczności Sokołowa Podlaskiego. Od 2011 w mieście organizujemy obchody rocznicy likwidacji getta. Przeprowadziliśmy również konkurs dla młodzieży oraz kilka warsztatów edukacyjnych.

Go to Sokolow.Jewish.pl

Sokolow.Jewish.pl

Od 2017 r. publikujemy tłumaczenia z języka jidysz książek o historii Sokołowa. Materiał może służyć wszystkim mieszkańcom miasta, którzy do tej pory – ze względu na barierę językową – nie mogli poznać tej części swojej historii.

Go to Books.Jewish.pl

Books.Jewish.pl

Portal poświęcony ciekawym książkom żydowskim, pisanym przez żydowskich autorów lub na temat żydowskiej historii, sztuki i kultury. Czytamy, recenzujemy, rozmawiamy z autorami, informujemy o nowościach wydawniczych.

Nasza misja

Fundacja Gszarim stawia przed sobą kilka ważnych celów

Celem Fundacji jest działalność edukacyjno-wydawnicza, szczególnie w zakresie propagowania kultury, historii i dziedzictwa Żydów polskich.  Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: a) prowadzenie portalu internetowego zajmującego się propagowaniem wiedzy na temat społeczności żydowskiej w Polsce i na świecie; b) prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, wydawniczej, wystawienniczej oraz kulturalnej;  c) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji;  d) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademicko-badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;  e) inicjowanie i finansowanie własnych projektów, w tym we współpracy z innymi organizacjami, zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

Ogłoszenie

Likwidator Fundacji Gszarim w likwidacji z siedzibą w Warszawie niniejszym zawiadamia że w dniu 31 grudnia 2022 roku Rada Fundacji Gszarim podjęła uchwałę nr 3/2022 o likwidacji Fundacji Gszarim z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądownego pod numerem KRS 0000658253 posiadającego REGON 366341602, zwanej dalej fundacją. Otwarcie likwidacji fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.02.2023 postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygnatura akt WA.XIV Ns-Rej.KRS 2715/23/186). W związku z powyższym roszczenia wobec fundacji należy zgłaszać do 19.03.2023 do Likwidatora Fundacji Gszarim - Katarzyny Markusz - mail: kontakt@gszarim.pl