13 sierpnia 2016

Sprawozdania

Fundacja Gszarim powstała w 2016 r. W tym miejscu będziemy publikować roczne sprawozdania Fundacji w momencie ich zatwierdzenia przez Zarząd i Radę Fundacji.